Đỗ Thị Minh Thúy – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
.
ĐỖ THỊ MINH THÚY
1981
Thạc sỹ
Giảng viên
minhthuy3012@gmail.com
thuydo@irc.com.vn
 

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 2003: Cử nhân Toán Kinh tế, Khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
 • 2010: Thạc sỹ Kinh tế phát triển và quốc tế, Trường Đại học quốc gia Australia

Quá trình công tác:

 • 2012- nay: Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế, Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2012- nay: Cộng tác viên Tư vấn, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC)
 • 2011: Cán bộ tư vấn, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 2003 – 2010: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế, Đại học Huế

Kinh nghiệm:

 • Giảng dạy các môn học Kinh tế lượng, Thống kê thực hành
 • Giảng dạy và tập huấn các khóa ngắn hạn về các phần mềm thống kê ứng dụng, kỹ năng mềm trong nghiên cứu
 • Thiết kế bảng hỏi và điều tra khảo sát trong lĩnh vực kinh tế xã hội
 • Tư vấn và chuyên gia phân tích dữ liệu cho các dự án kinh tế phát triển

Lĩnh vực quan tâm:

 • Nghèo đói và đánh giá tác động dự án giảm nghèo
 • Các đề tài liên quan giáo dục và tham nhũng
 • Phân tích tính khả thi của dự án
 • Phân tích tác động của chính sách

Các đề tài chính tham gia:

 • 2013: Phân tích “Nghèo đa chiều ở trẻ em dân tộc thiểu số” ,Unicef và Ủy ban dân tộc (CEMA), Chuyên gia Tư vấn
 • 2013: Điều tra và đánh giá tác động chương trình giảm nghèo 30A, Oxfam Anh, Điều phối thực hiện khảo sát và Tư vấn viên
 • 2012: Nghiên cứu tiền khả thi Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng thế giới
 • 2012: Phân tích và tìm kiếm cơ hội cho xuất khẩu và đầu tư của Anh Quốc vào các tỉnh thành phố phát triển ở Việt Nam, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghiên cứu viên
 • 2012-2013: Điều tra xã hội học phục vụ xây dựng báo cáo nhận định thực trạng tham nhũng và đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng, Dự án GI-UNCAC, Thanh tra Chính phủ, Tư vấn viên
 • 2011-2012: Dự án “Những khoản phí không chính thức trong giáo dục phổ cập tại Việt Nam”, Cơ quan Phát triển Vương quốc Bỉ và Bộ Giáo dục, Chuyên gia xử lý và phân tích dữ liệu
 • 2011-2012: Dự án “Bình đẳng giới và khả năng tiếp cận công việc bền vững cho phụ nữ và nam giới khu vực nông thôn”, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức liên hợp quốc về lương thực và Nông nghiệp (FAO), Chuyên gia phân tích và xử lý dữ liệu.
 • 2011: Dự án “Xây dựng báo cáo tiền khả thi”, Vinafood1, Tư vấn viên
 • 2011: Dự án “Tổ chức điều tra thị trường về nhu cầu tiêu dung thực phẩm an toàn – Trường hợp thịt lợn và rau muống”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNN – NT, Quản lý và điều phối dự án
 • 2011: Dự án “Nghiên cứu các hình thức liên kết, hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp nông thôn”, Cơ quan phát triển Tây Ban Nha,  Điều phối viên
 • 2005: Dự án “Nghiên cứu tác động cơ cấu chăn nuôi tới thu nhập của các nông hộ ở Thừa Thiên Huế”, Đại học Nông Lâm Huế, Chuyên gia phân tích dữ liệu
 • 2004: Dự án Đánh giá tác động ảnh hưởng của Tự do hóa thương mại tới tình trạng đói nghèo ở khu vực miền Trung Việt Nam, Viện Kinh tế học và Mạng lưới nghiên cứu kinh tế Việt Nam (VERN), Thành viên nhóm nghiên cứu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.