Đối thoại Lãnh đạo Trường KTQD và Sinh viên

(Thứ hai, 07 Tháng 3 2011 17:28)
Theo thông lệ, hàng năm Lãnh đạo trường ĐH KTQD tổ chức buổi gặp mặt Đối thoại với Sinh viên.
Năm nay, thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2011.
Thông tin chính thức xem TẠI ĐÂY

Dưới đây là trích dẫn một số thông tin quan trọng:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI
GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN 
I. Mục đích, ý nghĩa
– Góp phần thực hiện tốt quy định tổ chức và quản lý Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
– Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo trường với sinh viên;
– Tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo trường với sinh viên, giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt và giải quyết kịp thời các mối quan tâm của sinh viên;
– Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường.
– Góp phần tăng cường trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập trường.
II. Những nội dung lấy ý kiến
1. Sinh viên tự đánh giá
Sinh viên chấp hành các quy định của Nhà trường về học tập và rèn luyện ( những điểm được và chưa được), cụ thể:
– Chấp hành quy chế đào tạo của trường.
– Chấp hành quy chế rèn luyện đạo đức, hành vi ứng xử.
– Ý thức chấp hành các quy định pháp luật, tham gia hoạt động xã hội vì cộng đồng.
2. Sinh viên ý kiến, đề xuất với Nhà trường
* Nhóm vấn đề tổ chức chương trình đào tạo và phục vụ đào tạo
– Các vấn đề về liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo ( quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy,vv…)
– Nhóm liên quan đến phục vụ sinh viên học tập,  tra cứu
– Nhóm ý kiến về tổ chức NCKH trong sinh viên
* Nhóm vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo
– Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Giảng đường, hệ thống thông tin, mạng internet.
– Các vấn đề về dịch vụ và môi trường KTX sinh viên
* Nhóm vấn đề về giải quyết chế độ chính sách và công tác sinh viên.
* Nhóm vấn đề về môi trường văn hoá công sở
– Đổi mới Quy định, quy chế lề lối làm việc của nhà trường và ý thức chấp hành của sinh viên
– Mội trường văn hoá trong tổ chức phục vụ đào tạo.
* Nhóm ý kiến liên quan đến hoạt động của Đoàn và Hội sinh viên.
– Các phong trào hoạt động của Đoàn trường và tổ chức hoạt động trong điều kiện sinh viên học tập theo học chế tín chỉ.
-Đánh giá và ý kiến về tổ chức hoạt động của Hội SV; sự chỉ đạo, quản lý hoạt động của Nhà trường
*  Đánh giá chung về quản lý hoạt động của Nhà trường trong năm 2010 và ý kiến về  xây dựng phát triển trường.


V. Tổ chức buổi đối thoại cấp trường
1. Thời gian, địa điểm, chương trình đối thoại:
– Thời gian: Dự kiến từ 19h00 đến 22h00, ngày 29 tháng 3 năm 2011 (Thứ Ba)
– Địa điểm: Nhà văn hoá ĐHKTQD
– Chương trình đối thoại: Theo chương trình duyệt
2. Thành phần tham dự buổi đối thoại
– Đảng uỷ, Ban giám hiệu.
– Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện Hội cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ sinh viên.
– Trưởng các đơn vị Phòng, Viện, Trung tâm trực thuộc
– Toàn thể lãnh đạo và trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; các cố vấn học tập
– Đại diện BCS lớp, Chi đoàn và Liên chi đoàn, các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường; đại diện sinh viên nội trú và ngoại trú ( Khoảng 500 sinh viên), đại diện CLB Sinh viên quốc tế.