Đón sinh viên K62 xét tuyển kết hợp nhập học (8.9.2020)

Vào sáng Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020, các bạn sinh viên xác nhận nhập học và nhập học đợt 2 của khoa – lớp Actuary và DSEB.

Một số bạn sinh viên đã có buổi gặp với các thầy cô tại Văn phòng khoa.

 

Một số hình ảnh đón tiếp