DSLab: Hai bài báo được chấp nhận tại tạp chí Computing4Human (25.8.2021)

[Computing4Human – 2 papers accepted]

Computing4Human là Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc), Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp tổ chức với mục đích tìm kiếm các lĩnh vực ứng dụng AI lấy con người làm trung tâm chưa được khám phá và phát triển các phương pháp luận nâng cao trong các lĩnh vực này bằng cách khuyến khích các cuộc thảo luận mở giữa các học giả về AI và các nhà nghiên cứu có chuyên môn.

DSLab NEU vô cùng vinh dự và tự hào khi có 2 bài báo đã được accepted tại Hội thảo khoa học Computing4Human-2021 với các chủ đề ứng dụng AI vào trong cuộc sống thực tiễn.

Bài báo đầu tiên đã sử dụng PhoBERT để phân loại các sắc thái của tin tức tài chính. Bài báo thứ hai ứng dụng kết quả của việc phân loại tin tức để tích hợp vào bài toán dự đoán biến động của giá cổ phiếu. Mục đích của cả hai bài toán đều nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu. Ấn phẩm điện tử và code sẽ có sau khi kỷ yếu hội thảo được phát hành.

Chúc mừng các thành viên của DSLab đã hoàn thành tốt nghiên cứu này.

Xin được gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Thanh Tuấn – chủ nhiệm DSLab NEU và cô Phạm Thị Hồng Thắm, giảng viên khoa Toán Kinh tế đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý để các bài báo nghiên cứu này được hoàn chỉnh nhất.

Chúc mừng 2 bạn Trang Trang, Sơn Tùng, sinh viên năm 2 chuyên ngành khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB 61) là first author của 2 bài này.

———————————————————
Thông tin liên hệ:
✔️𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐍𝐄𝐔
✔️𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: Phòng 1108, nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
✔️𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: neudslab@gmail.com