Gặp mặt 10 năm ngày ra trường của Toán tài chính 48 (10.10.2020)

Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2020, lớp Toán tài chính K48 đã có cuộc gặp mặt nhân 10 năm ngày ra trường (2010 – 2020).

Một số hình ảnh của ngày Gặp mặt.