Gặp mặt đầu xuân năm 2016

Năm nay Trường sẽ tổ chức đón Năm mới theo chương trình chung cho toàn Trường

Thời gian: 9h00 Thứ hai, ngày 15/2/2016 (Tức ngày 8 Tết)

Địa điểm: Sân nhà 7, khu vực dành cho Khoa Toán Kinh tế

Khoa đã đăng ký 35 suất ngồi theo đơn vị theo. Đề nghị các đồng chí tham dự lưu ý.

VĂN PHÒNG KHOA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.