Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 / 2011

Nhân 55 năm Thành lập trường, Khoa Toán kinh tế đón GS.TS.NGND Nguyễn Tấn Lập – Trưởng khoa đầu tiên – đúng ngày 20/11