[Genesis 2020] Ngày Giới thiệu (13/11/2020)

Trong chuỗi sự kiện Genesis chào mừng các tân sinh viên K62, vào chiều Thứ Sáu 13/11/2020 đã diễn ra Ngày Giới thiệu.

Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Sáu 13/11/2020

Địa điểm: Phòng B103 – A2

Buổi Giới thiệu là cơ hội để các bạn sinh viên K62 hiểu hơn về chương trình, định hướng chuyên sâu mà mình đang học hoặc hướng phát triển. Các diễn giả đã trình bày về các định hướng.

  1. TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa phát biểu
  2. TS. Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng khoa trình bày về chương trình Actuary
  3. ThS. Trần Chung Thủy, Phó trưởng BM Toán tài chính trình bày về định hướng chuyên sâu Toán tài chính
  4. ThS. Bùi Dương Hải, Phó trưởng BM Toán kinh tế trình bày về định hướng chuyên sâu Toán kinh tế
  5. ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, trình bày về chương trình DSEB

Các bạn sinh viên cũng đã đặt câu hỏi cho các giảng viên của chương trình.