Giảng viên – cán bộ Bộ môn Toán cơ bản

Bộ môn Toán cơ bản có 19 giảng viên và 1 cán bộ

 

TT Họ và tên Học vị Chức danh
1 Nguyễn Thị Quỳnh Lan TS GVC
2 Tống Thành Trung TS GVC, Trưởng bộ môn
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân TS GVC
4 Đặng Huy Ngân TS GVC
5 Nguyễn Tuấn Long TS GV
6 Dương Việt Thông TS GV
7 Phạm Anh Tuấn ThS GVC
8 Vũ Quỳnh Anh ThS GV
9 Lê Thị Anh ThS GV
10 Phùng Minh Đức ThS GV
11 Phạm Văn Nghĩa ThS GV
12 Nguyễn Mai Quyên ThS GV
13 Hoàng Văn Thắng ThS GV
14 Nguyễn Thị Quý ThS GV
15 Bùi Quốc Hoàn ThS GV, Phó trưởng bộ môn
16 Đoàn Trọng Tuyến ThS GV
17 Nguyễn Thị An ThS GV
18 Hà Thị Minh Huệ ThS GV
18 Phạm Bảo Lâm CN GV
19 Nguyễn Phương Lan ThS CB

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.