Giảng viên cán bộ Khoa Toán kinh tế nhận Khen thưởng (21/01/2022)

Vào sáng ngày Thứ Sáu, 21 tháng 01 năm 2022, Trường ĐHKTQD tổ chức Đại hội Công nhân viên chức.

Địa điểm: Hội trường A2.

Trong đại hội này, Trường đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục đến các giảng viên, cán bộ.

Khoa Toán kinh tế có các thầy cô vinh dự được nhận Bằng khen và Huy chương.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 • TS. Phạm Ngọc Hưng, Trưởng BM Toán Kinh tế
 • TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trưởng BM Toán Cơ bản
 • TS. Phạm Thị Hồng Thắm, BM Toán Tài chính
 • TS. Lê Thị Anh, BM Toán Cơ bản
 • ThS. Nguyễn Thị Liên, BM Toán Tài chính

Huy Chương vì sự nghiệp Giáo dục

 • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, nguyên Trưởng khoa
 • TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa
 • ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm, BM TKT
 • ThS. Phạm Thị Hương Huyền, BM TKT
 • ThS. Vũ Quỳnh Anh, BM TCB
 • ThS. Nguyễn Phương Lan, Chuyên viên
 • ThS. Trần Chung Thủy, BM TTC
 • TS. Phạm Thị Hồng Thắm, BM TTC

Một số hình ảnh