Giảng viên chuyển công tác

Danh sách các giảng viên đã từng công tác tại khoa, và chuyển công tác
(Ngoại trừ khoa Tin học kinh tế)

Nguyễn Tấn Lập, GS.TS.NGND,
1928 – 2018
Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1968-1975)
1962: Thành lập Tổ Toán kinh tế
1975: Chuyển vào TP Hồ Chí Minh 
LapNT_2011
Hoàng Văn Khoan, PGS.TS,
Sinh năm 1938
Công tác tại Khoa từ 1962
Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1978-1988)
1962: Tổ toán kinh tế, nhóm Xác suất thống kê.
1988 chuyển đi Bộ kinh tế đối ngoại
KhoangHV_2013
   
Trần Trọng Nguyên, TS
Sinh năm 1973
Công tác tại Khoa từ năm 2005 tại BM Toán tài chính
Nguyên Trưởng Bộ môn Toán tài chính (2008 – 2014)
2014: Chuyển Học viện Chính sách và Phát triển
NguyenTT2012
Nguyễn Huy Hoàng, TS
Sinh năm 1964
Công tác tại khoa từ năm 1999 tại BM Toán cơ bản
Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ bản (2003 – 2008)
2014: Chuyển ĐH Tài chính – Marketing, TP.HCM
 HoangNH_2013
Lê Anh Đức, ThS
Sinh năm 1982
Công tác tại khoa năm từ 2004 tại BM Toán kinh tế
2008 – 2010: Du học Hàn Quốc.
2011: Chuyển Phòng Đào tạo
 
Phạm Văn Chững, TS
Sinh năm 1960
Công tác tại khoa từ năm 1998 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế (2003 – 2011)
Chuyển vào Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM năm 2011
ChungPV1
Nguyễn Thế Hệ, PGS.TS
Sinh năm 1951
Công tác tại khoa từ năm 1974 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng khoa Toán kinh tế (1995-1999)
Chuyển khoa Đào tạo Tại chức năm 2006
HeNT1
Nguyễn Khắc Minh, GS.TS
Sinh năm 1948
Công tác tại khoa từ năm 1980 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng khoa Toán kinh tế (2001 – 2002)
Chuyển khoa Kinh tế học năm 2002
MinhNK_2010
Cấn Kim Yến
Sinh năm 
Công tác tại Khoa từ 1974 tại đơn vị Văn thư
1975 Chuyển đơn vị khác
 
Nguyễn Thị Yên
Sinh năm 1952
Công tác tại Khoa từ 1973 tại Bộ môn Tin học
Chuyển 
 
Nguyễn Phan Xê
Sinh năm
GV Tổ Dự bị đại học
 
Nguyễn Trinh
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1976 tại 
Tổ Toán cơ bản
1976 Chuyển ĐH Đà Nẵng
TrinhNg_2013
Nguyễn Thị Minh Trinh
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1970: Trợ lý khoa
1970 chuyển
TrinhTTM_2011
Trần Trọng Tré
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1971: Văn thư
1976 Chuyển
 
Trần Đình Toàn
Sinh năm 1953
Công tác tại Khoa từ 1975
Năm 1993 Chuyển 
Phòng đào tạo
ToanTD_2011
Đỗ Hoàng Toàn
Sinh năm 1942
Công tác tại Khoa từ 1962 tại Bộ môn Toán kinh tế
Năm 1981 chuyển khoa Khoa học quản lý
 
Hà Huy Toàn
Sinh năm 1954
Công tác tại Khoa từ 1978 tại Bộ môn Toán kinh tế
Năm 1989 chuyển
 
Tạ Văn Tới  
Phạm Văn Thanh  
Nguyễn Đình Thanh  
Đỗ Đức Thọ (chuyển Viện Quản trị kinh doanh)  
Cao Thắng  
Lê Văn Thái  
Cao Tài  
Trần Thanh Tâm  
Nguyễn Hồng Tâm  
Ngô Lan Anh  
Trần Thị Bình BinhTT_2011
Đặng Duy Cương  
Nguyễn Đình Cử 
(chuyển Trung tâm Dân số)
CuND_2013
Nghiêm Quốc Doanh  
Nguyễn Phương Đông  
Đinh Xuân Đa  
Nguyễn Mậu Đường 
(chuyển khoa Kinh tế lao động)
Trần Minh Hà  
Nguyễn Đông Hanh  HanhND_2013
Lê Thanh Hải  
Trịnh Hải  
Nguyễn Quốc Hiền  
Nguyễn Thị Hoa
(chuyển khoa Ngân hàng)
 
Lê Văn Hốt, TS
(1944 – 2011)
Tiến sỹ Tiệp Khắc
Về khoa năm
Chuyển ĐH Kinh tế TPHCM năm 1982
 
Nguyễn Ngọc Huệ  
Nguyễn Văn Là
La Thị Niên  
Nguyễn Lưu
Trịnh Văn Mai  
Nguyễn Anh Minh  
Nguyễn Văn Minh  
Ninh Đức Nghĩa  
Đào Văn Phái  
Bùi Hữu Phát 
(chuyển bộ môn Kỹ thuật công nghiệp)
 
Nguyễn Đình Phiêu  PhieuND_2014
Nguyễn Ngọc Sán  
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.