Giao lưu Khoa Toán kinh tế với Tập đoàn WorldQuant

(Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 20:22)

Thông báo tổ chức giao lưu giữa Khoa toán kinh tế với Tập đoàn WordlQuant

Trong chương trình chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Toán kinh tế (1968-2013), nhằm kết nối ngày càng hiệu quả hơn giữa nhà trường và xã hội trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa Toán kinh tế và Tập đoàn WordlQuant Investment Consulting tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi về đào tạo và sử dụng phân tích định lượng trong kinh tế và quản trị kinh doanh.

WordlQuant Investment Consulting là một công ty mới thành lập tại Việt nam với chức năng kinh doanh: Máy tính và các dịch vụ liên quan máy tính (bao gồm các công việc liên quan đến dịch vụ tư vấn, phát triền và thực hiện phần mềm phân tích kinh doanh), dịch vụ xử lý dữ liệu và dịch vụ cơ sở dữ liệu; Phát triền phần mềm cho các hoạt động phân tích kinh doanh.

Sau buổi giao lưu Công ty có chương trình kiểm tra sơ bộ đối với sinh viên các chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính (chủ yếu là sinh viên năm thứ 4) làm cơ sở tiến tới việc tuyển dụng cán bộ phân tích kinh tế định lượng cho công ty.

Khoa Toán kinh tế xin mới các thầy cô quản lý các chuyên ngành, các thầy cô quan tâm đến xây dựng và sử dụng các phần mềm phân tích định lượng và toàn thể sinh viên khóa 50, học viên dự án NEU-LYON1 và sinh viên các khóa khác quan tâm đến dự buổi giao lưu.

Địa điểm: Giảng đường B2.101

Thời gian: từ 9 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2012.