Giấy mời tham dự Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng năm 2023 (ngày 16.12.2023)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Toán Kinh tế

Trân trọng kính mời:

  • Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Đại diện các đơn vị trong Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Đại diện các đơn vị liên kết và tuyển dụng
  • Các Giảng viên đã tham gia giảng dạy, các giảng viên Khoa Toán Kinh tế
  • Các Tân cử nhân và người thân
  • Sinh viên Khoa Toán Kinh tế
  • Và những người có quan tâm

Tham dự Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng đại học năm 2023 cho các tân cử nhân hai chương trình

  • Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)
  • Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)

Được tổ chức vào 9h30 (đón tiếp từ 9h00) ngày Thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Hội trường lớn A2 – ĐH Kinh tế Quốc dân.

Rất hân hạnh được đón tiếp.