Giới thiệu chương trình đào tạo – Tọa đàm với công ty HGI

CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trong kinh tế cho sinh viên K55 và tọa đàm với công ty HGI

Nhằm giúp sinh viên khóa 55 nắm vững cấu trúc chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trong kinh tế và cơ hội việc làm khi ra trường, khoa Toán kinh tế phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng tổ chức buổi hội thảo: “Giới thiệu chương trình đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế”

Thời gian: 8g00 ngày 3/10/2013
Địa điểm: Giảng đường D102

Nội dung chương trình hội thảo như sau:

Phần 1: Giới thiêu cấu trúc chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng trong kinh tế (8h:00-9h:30)
Đối tượng tham dự: Ban chủ nhiệm khoa, ban chấp hành liên chi đoàn, các trưởng phó bộ môn, các cố vấn học tập và toàn bộ sinh viên khóa 55 ngành Toán ứng dụng trong kinh tế.
Nội dung:
– Ban chủ nhiệm khoa giới thiệu về ngành Toán ứng dụng trong kinh tế
– Các bộ môn giới thiệu cấu trúc chương trình đào tạo
– Thảo luận, trao đổi

Phần 2: Tọa đàm với các chuyên gia HGI về thị trường hàng hóa và cơ hội việc làm của sinh viên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế  (10h:00-11h:30)
Đối tượng tham dự: Các chuyên gia từ công ty HGI, Ban chủ nhiệm khoa, ban chấp hành liên chi đoàn, các trưởng phó bộ môn, các giáo viên trong khoa, toàn bộ sinh viên khóa 55, 52 và các sinh viên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế.
Nội dung:
– Lịch sử phát triển của thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam và trên thế giới
– Những hoạt động cơ bản của thị trường hàng hóa phái sinh
– Xu hướng của thị trường Việt Nam và thế giới hiện nay
– Ngành toán ứng dụng trong kinh tế và ứng dụng trong thị trường hàng hóa phái sinh (các công cụ, các indicator, phần mềm…)
– Giới thiệu sơ qua về công ty và văn hóa HGI