GV Khoa Toán Kinh tế tham gia Trường hè Bayesian Statistics and Computation (13-22.7.2023)

Từ ngày 13 dến ngày 22 tháng 7 năm 2023, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức Trường hè

  • Chủ đề Bayesian Statistics and Computation
  • Địa điểm: UEH, thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Khoa Toán Kinh tế đã tham dự đầy đủ các buổi trình bày và seminar.

Nhân đây đại diện Khoa cũng đã có buổi gặp gỡ với các thành viên từng công tác tại khoa, các cựu học viên ISFA, đặc biệt là các cựu sinh viên, sinh viên Actuary K60, 61, 62 đang thực tập, làm việc tại TP. HCM,

Gặp các sinh viên Actuary K60, 61, 62