Hinh ảnh Hội khoa 50 năm (4): Ảnh Lưu niệm các khóa

Các thầy cô với các Nguyên lãnh đạo trường, Nhà tài trợ chính

Kyniem50namkhoaTKT-6952

Các thầy cô giảng viên của khoa

Kyniem50namkhoaTKT-6955

Kyniem50namkhoaTKT-6957

Kyniem50namkhoaTKT-6959

Kyniem50namkhoaTKT-6960

Kyniem50namkhoaTKT-6964

Kyniem50namkhoaTKT-6981

Kyniem50namkhoaTKT-6992

Kyniem50namkhoaTKT-6999

Kyniem50namkhoaTKT-7003

Kyniem50namkhoaTKT-7010