Hoàng Văn Khoan – nguyên Trưởng khoa


 

Họ tên               HOÀNG VĂN KHOAN
Năm sinh         19
Học vị               Tiến sỹ
Chức danh      Phó giáo sư
Chức vụ           Trưởng khoa Toán kinh tế (1978-1988)
Liên lạc
  alt

 

 

 

 

Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1978-1988)
Một trong những giảng viên đầu tiên của Tổ toán kinh tế từ 1962, thuộc nhóm Xác suất thống kê.
Năm 1965 đi NCS tại Tiệp Khắc
Năm 1974 là Tổ phó Tổ toán kinh tế
Năm 1978 là Trưởng khoa Toán kinh tế
Năm 1988 chuyển đi Bộ kinh tế đối ngoại

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.