Hoạt động đào tạo

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM

Các khóa học Phương pháp định lượng trong nghiên cứu Kinh tế xã hội

Tiếp nối sự thành công của các khóa học về Phương pháp định lượng trong nghiên cứu Kinh tế xã hội đã được tổ chức trong thời gian vừa qua. Trung tâm Giải pháp định lượng xin thông báo danh sách các khóa học tại trung tâm như sau

TÊN MODULE THỜI LƯỢNG HỌC GIẢNG VIÊN
SP1

Thống kê cơ bản ứng dụng trong Phân tích KTXH và TC sử dụng SPSS

5 buổi * 3 tiếng/buổi TS. Nguyễn Mạnh Thế
SP2

Thống kê nâng cao ứng dụng trong Phân tích KTXH và TC

Sử dụng SPSS

5 buổi * 3 tiếng/buổi TS. Nguyễn Mạnh Thế
ST1

Xử lý số liệu KTXH với phần mềm STATA

6 buổi * 3 tiếng/buổi ThS. Bùi Dương Hải
E1

Kinh tế lượng cơ bản trong phân tích Kinh tế – xã hội và dự báo sử dụng EVIEWS và STATA

6 buổi * 3 tiếng/buổi PGS.TS Nguyễn Thị Minh
E2

Phân tích và dự báo dữ liệu vĩ mô và tài chính sử dụng các mô hình chuỗi thời gian

6 buổi * 3 tiếng/buổi PGS.TS Nguyễn Thị Minh
E3

Phân tích và dự báo dữ liệu KTXH sử dụng các mô hình số liệu mảng

4 buổi * 3 tiếng/buổi PGS.TS Nguyễn Thị Minh
R1

Phân tích và xử lý số liệu KTXH ứng dụng phần mềm R

5 buổi * 3 tiếng/buổi TS. Nguyễn Mạnh Thế
S1

Phân tích và xử lý số liệu KTXH với phần mềm SAS

5 buổi * 3 tiếng/buổi TS. Nguyễn Mạnh Thế

Link đăng ký khóa học Phương pháp định lượng trong KTXH