Hoạt động Tư vấn tuyển sinh 2019

 

 

Hoạt động chi tiết (2019)

Ngày Địa điểm Phụ trách
28 / 2
Thứ Năm
THPT Chu Văn An
7:30 – 12h:00: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Thủy
Khoa: T.Dương 0858 991979
Hạnh TKT58, 0934830808
Mai TKT58: 0394852323
Thảo TTC60*, Trang TTC60 0853128969, Hạnh TTC60*
2 / 3
Thứ Bảy
THPT Phan Đình Phùng
7h:00 – 11h30: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Tạo
Khoa: C.Thắm
My Act60: 0837675403
2 / 3
Thứ Bảy
THPT Trần Phú
7h:00 – 11h30: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Thủy
Khoa: T.Dương
Mai TKT58, Trang TKT58: 0964920675,
3 / 3
Chủ Nhật
THPT chuyên Bắc Ninh
5:30 – 7:00: di chuyển;
7:00 – 16:00 : tư vấn
NEU: T.Triệu
Khoa: T.Thứ
(Hạnh TKT58, Thảo TTC60)
4 / 3
Thứ Hai
THPT Thăng Long
7:00 – 11:30: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Bình
Khoa: C.Thảo
Thảo TTC60: 035437599, Hoàng TKT58
4 / 3
Thứ Hai
THPT Thọ Xuân – Thanh Hóa
7:30 – 13:30: di chuyển
14:00 – 16:30: tư vấn
NEU: T.Thủy
Khoa: T.Hoàng
5 / 3
Thứ Ba
Tư vấn Online tại Trường (Livestream)
Cho các ngành mới mở
Khoa:
10 / 3
Chủ Nhật
ĐH Hàng Hải – Hải Phòng
4:30 – 6:30: Di chuyển
7:00 – 11h:30 : tư vấn tại bàn
NEU: T.Triệu
Khoa: T.Dương
Thúy Act60: 0941927074, Lan Act60: 0372700999
13 / 5 Tư vấn Online tại Trường (Livestream)
Cho các ngành mới mở:
Khoa: T.Huy
Hỗ trợ: C.Phương + SV
16 / 3
Thứ Bảy
OPEN DAY tại NEU
7:30 – 11:30: Tư vấn tại Gian hàng Khoa
Toàn trường
Toàn khoa: Mỗi bộ môn 3 GV
Sinh viên: 30
17 / 3
Chủ Nhật
OPEN DAY tại ĐH Bách Khoa
7:30 – 11:30: Gian hàng của NEU
Phòng QLĐT
Khoa: T.Hải, T.Long TCB
Sinh viên: 5
23 / 3
Thứ Bảy 
THPT Việt Đức
7:00 – 11:30: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Tạo
Khoa: T.Nhật (0986776912)
Hồng Hạnh (0326628856)
Hương Trang (0853128969)
23 / 3 THPT Chuyên Hùng Vương
Phú Thọ
Khoa: Gửi
26 / 3
Thứ Ba
THPT Kim Liên
7:00 – 10:00: Tư vấn tại bàn
NEU: T.Triệu
Khoa: T.Tuyến
Thúy Act60: 0941927074, Lan Act60: 0372700999
My Act60: 0837675403
30 / 3 Olympic Toán toàn quốc Thầy Trung TCB
30 / 3
Bảy
THPT Văn Lâm – Hưng Yên NEU: T. Đức
Khoa: Trần Đức Trung TKT58
7 / 4
CN
TCT May Bắc Giang
Lạng Giang – Bắc Giang
NEU: Bình
Khoa: Nguyễn Minh Chiến, 092 999 0589
7 / 4
CN
THPT Trần Nguyên Hãn
An Dương – Hải Phòng
NEU: Bình
Khoa: Việt Anh, Act60, 0916 220 900
     
19 / 7 Văn phòng khoa Livestream Tư vấn tuyển sinh
T.Huy + C.Thủy
20 / 7  Openday Thứ Bảy

7:30 – 11h:30

Gian hàng của Khoa

T.Hải + các giảng viên, sinh viên được phân công

 

OPENDAY Thứ Bảy 16 / 3

Thời gian: 8h00 – 12h00

Chương trình diễn ra tại: 

– Hội trường lớn A2: Trường tổ chức

– Phòng tư vấn riêng: Khoa Toán tại A2-203

– Gian hàng ngoài trời: Khoa Toán hai gian 34+35

Vị trí gian hàng khoa Toán 

 

Tài liệu của cuộc họp ngày 27.11.2018

Kế hoạch

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Sản phẩm Thời hạn
CHUẨN BỊ
1 Nghiên cứu phương án Phòng QLĐT KHOA Dự kiến phương án 15.1.19
2 Chuyên mục tuyển sinh trên web trường và WEB KHOA Quản trị mạng KHOA Nổi bật, đầy đủ, dễ dàng, logic 15.1.19
3 Đăng ký số hotline của Trường và CÁC KHOA Phòng QLĐT KHOA Hệ thống hotline của trường, KHOA 31.12.18
4 Tờ gấp thông tin tuyển sinh Phòng QLĐT KHOA Ver 1 + Bản mềm quảng cáo, in ấn 31.12.18
5 Ý tưởng biên soạn nội dung, biên tập, thiết kế cuốn Thông tin tuyển sinh, giới thiệu NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Phòng QLĐT KHOA
Các tiểu ban
Sách thông tin tuyển sinh 31.1.19
6 Xây dựng clip về trường, các NGÀNH, CTĐT, hoạt động sinh viên NEU Phòng TT Phòng QLĐT Clip phục vụ TVTS 31.1.19
7 Thiết kế một số sản phẩm hỗ trợ Phòng QLĐT Ban chuyên môn Túi đựng tài liệu, quà lưu niệm 31.1.19
8 Lập Fanpage / Group trên FB cấp KHOA  Các tiểu ban Phòng QLĐT Fanpage / Group trên FB
Mục tuyển sinh web KHOA
31.12.18
9 Thiết kế giao diện mới trang TVTS qua FB, lộ trình post bài, chiến thuật quảng cáo, kết nối… Phòng QLĐT Ban chuyên môn Giao diện mới
Quảng cáo
31.12.18
10 Xây dựng đội ngũ cộng tác viên là sinh viên hỗ trợ Phòng QLĐT Đoàn TN
KHOA
Danh sách cộng tác viên 31.1.19
TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN
11 Tổ chức phổ biến và tập huấn cho các thành viên ban chuyên môn, các tiểu ban Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Các tiểu ban, Cộng tác viên Tập huấn phương án, nghiệp vụ 1.3.19
12 Tổ chức tư vấn thường xuyên:
+ Cổng thông tin trường
+ Hotline trường, Hotline KHOA
+ Fanpage trường, Fanpage KHOA
+ Tư vấn tại phòng QLĐT, KHOA
Ban chuyên môn Các tiểu ban
KHOA
Từ T12.18
13 Tổ chức gửi tài liệu tuyển sinh về các trường THPT qua cộng tác viên Phòng QLĐT Cộng tác viên Thư Hiệu trưởng, Tài liệu tuyển sinh 1.3.19
14 Tổ chức Tour cho học sinh tham quan Phòng TT Phòng QLĐT
KHOA
T1.19
15 Hội tư vấn tuyển sinh
Đợt 1: 3.2019; Đợt 2: 7.2019
Phòng QLĐT KHOA Kế hoạch: 1&5.19
Quảng bá, truyền thông: 2&6.19
Gian hàng: 3&7.19
Hội tư vấn
T3 & T7.19
16 Hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức (Tại HN và địa phương) Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, Quảng bá, thuê các gian hàng
17 Tham gia ngày TVTS của một số trường THPT tổ chức Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, Gian hàng
18 Tổ chức TVTS ở các trường THPT ở địa phương Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, liên hệ, T3 & T7.19
19 Tổ chức Livestream giải đáp và tư vấn trực tiếp qua FB Phòng QLĐT Ban chuyên môn
KHOA
Tổ chức theo nhóm ngành, CTĐT có LÃNH ĐẠO KHOA Từ T2.19
20 Tổ chức đưa thông tin chính thức về công tác tuyển sinh với một số cơ quan (báo, đài) Phòng TT Phòng QLĐT
Ban chuyên môn
Công bố phương án, sự kiện, kết quả T1, 3, 7, 8.19