Học bổng Misubishi 2010

Học bổng Misubishi năm 2010 đã được trao cho 20 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã được trao vào ngày 7 tháng 12 năm 2010.

Sinh viên Nguyễn Thành Tuân, lớp Toán kinh tế 49 đã vinh dự nhận học bổng này.

alt