Học phần cho hệ Chính quy toàn trường

Khoa Toán kinh tế đảm nhiệm giảng dạy một số môn học cho các chuyên ngành trong trường Kinh tế quốc dân

TT Môn học Loại Bộ môn giảng
1   Toán cao cấp 1 Bắt buộc Toán cơ bản
2   Toán cao cấp 2 Bắt buộc Toán cơ bản
3   Lý thuyết xác suất và thống kê toán Bắt buộc Toán kinh tế
4   Kinh tế lượng
–   Đề cương môn học
–   Hướng dẫn giảng dạy – học tập (2014)
–   Yêu cầu cho kiểm tra thực hành
Bắt buộc Toán kinh tế
5   Mô hình toán kinh tế Tự chọn Toán kinh tế

Quy định về việc lên lớp: Sinh viên nghỉ quá 20% thời gian trên lớp sẽ không được tham gia thi hết môn.
./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.