Học phần Phân tích thống kê Nhiều chiều

HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

 

Dữ liệu cho thực hành học phần Thống kê nhiều chiều: TẠI ĐÂY

 

Hoặc: https://www.mediafire.com/?o4b9jd45yycf85q

 

Đính chính cho Giáo trình

Trang Dòng Đã in (sai) Sửa lại (Đúng)  
48 4 từ trên xuống Có sai lệch Có độ dài  
48 6 từ trên xuống widehat{sigma}_{ar{X}}^2 widehat{sigma}_{ar{X}}  
272  từ dưới lên lớn hơn lớn hơn và nhỏ hơn  
635 2 từ trên xuống Mahanobis Mahalanobis  
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.