Học viên Cao học báo cáo đề tài Luận văn (28.10.2022)

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại Văn phòng Khoa Toán kinh tế đã có buổi trình bày của học viên Cao học Khóa 29

Thành viên hội đồng:

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế
  • TS. Hoàng Đức Mạnh
  • TS. Phạm Ngọc Hưng
  • TS. Phạm Thị Hồng Thắm.

Hai học viên Cao học trình bày

  1. Nguyễn Tiến Long

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng machine learning trong phát hiện gian lận giao dịch thẻ tín dụng

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Huy

2. Nguyễn Duy Hưng

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng máy học dể dự đoán khách hàng nợ quá hạn tại ngân hàng.

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Huy

3. Phạm Tuấn Anh

Đề tài: Áp dụng phương pháp phân tích phân biệt đa biến MDA để phân nhóm các doanh nghiệp cho công tác xử lý nợ xấu tại Việt Nam

4. Đỗ Đình Khoa

Đề tài: Ước lượng và dự báo độ rủi ro tài sản tài chính bằng mô hình SVM-GARCH: trường hợp chỉ số VN30

5. Đặng Minh Đức

Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)