Học viên Cao học báo cáo đề tài nghiên cứu (2.11.2022)

Vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra buổi báo cáo đề tài nghiên cứu của học viên Cao học:

Học viên: Nguyễn Duy Hưng

  • Đề tài: Nghiên cứu về phương pháp máy học và thuật toán LightGBM trong việc dự đoán khách hàng nợ xấu tại ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Huy

Học viên: Bùi Quang Thắng

  • Đề tài: Ảnh hưởng của dịch Covid đến việc làm bền vững của người lao động tại Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Hội đồng có sự có mặt của các thầy cô: GS. Nguyễn Quang Dong, TS. Nguyễn Mạnh Thế, PGS. Nguyễn Thị Cẩm Vân, TS. Phạm Ngọc Hưng, TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Đoàn Trọng Tuyến.

Một số hình ảnh