Hội diễn Văn nghệ khóa 53

Hội diễn Văn nghệ khóa 53

Hội diễn Văn nghệ khóa 53 được tổ chức trong hai tối 19, 20 tháng 12 năm 2012.
Khoa Toán kinh tế tham gia với ba tiết mục.

Thành tích:
Giải Nhì đơn ca: Chu Huy Hoàng – Toán kinh tế 53 – bài hát Ôi quê tôi
Giải Ba song ca
Giải khuyến khích: Tốp ca Acapella bài Ngẫu nhiên

Khoa Toán kinh tế được xếp loại Đơn vị xuất sắc.

alt