[NEU] Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2022 (6/10/2022)

Sáng ngày 06/10/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2022.

Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động là diễn đàn dân chủ giúp lãnh đạo Nhà trường cùng cán bộ viên chức, người lao động trao đổi, triển khai các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện đối thoại với viên chức và người lao động Nhà trường.

Bài trên mạng trường. TẠI ĐÂY