Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm 2023

Sáng nay (28/4/2023), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm 2023.

Công tác Cố vấn học tập là nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sinh viên trong môi trường đại học, giúp định hướng cho sinh viên con đường học tập và rèn luyện đúng đắn. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào các vấn đề cốt lõi của công tác Cố vấn học tập, công tác hỗ trợ người học; tham vấn tâm lý học đường tại Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua thực trạng và những vấn đề đặt ra; cũng như công tác Cố vấn học tập liên quan đến Đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sinh viên học tập tín chỉ, học song bằng như hiện nay; qua đó tổng hợp và đánh giá công tác Cố vấn học tập qua khảo sát sinh viên từ năm 2020 đến năm 2023.

Chi tiết TẠI ĐÂY