Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Trường năm học 2021-2022 (23.9.22)

Trong hai ngày 23 – 24/9/2022, tại Khu nghỉ dưỡng biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn trường đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021 – 2022, Triển khai trọng tâm công tác năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bài trên mạng trường: TẠI ĐÂY.