Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Hội Cựu chiến binh

Ngày 24/01/2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Trong không khí đầu năm mới, chuẩn bị cho những bước đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng phục vụ cộng đồng và chuẩn bị các hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Ngày chiến thắng Điện biên Phủ và 35 năm Ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam, Hội CCB đã phát triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 7 Nhiệm vụ Nhiệm vụ của Hội theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/1/2024 và Kế hoạch công tác bao gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố CCB Hà Nội.

Chi tiết: TẠI ĐÂY