Hội nghị Viên chức – người lao động trường Công nghệ (25.4.2024)

Vào 8h00 sáng ngày Thứ Năm, 25 tháng 4 năm 2024, đã diễn ra Hội nghị Viên chức – người lao động của Trường Công nghệ.

Chủ trì: GS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân

Về phía ĐHKTQD:

 • GS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân
 • PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu, Phó Hiệu trưởng
 • PGS.TS. Hồ Đình Bảo, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
 • TS. Bùi Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Thành viên tham dự: viên chức – người lao động của Trường Công nghệ, từ các đơn vị hiện nay

 • Khoa Toán Kinh tế
 • Khoa Thống kê
 • Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số

Trường Công nghệ, cùng với Trường Kinh tế & Quản lý công, Trường Kinh doanh, là ba Trường được thành lập để Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiến tới thành Đại học.

Trường Công nghệ có sự tham gia của: Khoa Toán Kinh tế, Khoa Thống kê, Viện Công nghệ Thông tin & Kinh tế số, cùng một số giảng viên mới.

Trường sẽ gồm các khoa:

 • Khoa Toán Kinh tế
 • Khoa Thống kê
 • Khoa Công nghệ Thông tin
 • Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý
 • Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo
 • Khoa Khoa học Cơ sở

Theo Quyết định ban hành ngày 15.42024, lãnh đạo Trường Công nghệ:

 • Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Quang Huy, nguyên Phó Trưởng Khoa Toán Kinh tế
 • Hiệu phó: TS. Nguyễn Trung Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số

Nội dung hội nghị:

 1. PGS.TS. Hồ Đình Bảo thông báo các Quyết định của Trường ĐHKTQD
 2. GS.TS. Phạm Hồng Chương phát biểu về các vấn đề và nêu các ý kiến chỉ đạo
 3. Các thành viên tham dự phát biểu ý kiến
 4. TS. Nguyễn Quang Huy phát biểu
 5. Tổng kết hội nghị

Một số hình ảnh