Hội thảo “Đào tạo và sử dụng Cử nhân chuyên ngành Toán tài chính”

Được sự đồng ý của Đảng ủy, ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Toán kinh tế tổ chức Hội thảo “Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán tài chính” tại Hà Nội vào ngày 09/10/2010. Đây là sinh hoạt khoa học qui mô toàn quốc của các nhà khoa học hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy Toán tài chính cùng các chuyên gia, các tổ chức đã và đang sử dụng nhân lực chuyên ngành này.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trong ngành trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình trong thời gian qua. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Tài chính và các cựu sinh viên chuyên ngành Toán tài chính tham gia hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục trong ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự.

Ban tổ chức:

–          Trưởng ban: PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, TS. Ngô Văn Thứ (đồng trưởng ban)

–          Ủy viên: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Mạnh Thế, ThS. Trần Chung Thủy

–          Thư ký: ThS. Nguyễn Phương Lan, ThS. Hoàng Đức Mạnh, Đinh Thị Hồng Thêu, Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Liên

Ban chương trình:

–          Trưởng ban: TS. Ngô Văn Thứ

–          Ủy viên: PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, GS. TS. Nguyễn Khắc Minh, PGS. TS. Trần Hùng Thao, TS. Trần Trọng Nguyên.

Các báo cáo và phát biểu chính: GS. TSKH. Trần Văn Nhung, GS. TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, PGS. TS. Trần Hùng Thao, TS. Ngô Văn Thứ, PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Hoàng Xuân Quyến, TS. Lưu Quốc Yên, TS. Đặng Đức Toàn, TS. Bùi Phúc Trung, ThS. Trần Gia Tùng, TS. Trần Trọng Nguyên.

Thông tin cập nhật về hội thảo có thể tham khảo trên trang web chính thức của khoa Toán kinh tế: http://www.mfe.edu.vn/.

Thời gian và địa điểm diễn ra hội thảo:

07h30 ngày 09/10/2010 Đón tiếp đại biểu tham dự hội thảo.

08h00 ngày 09/10/2010 Khai mạc hội thảo.

tại phòng họp gác 2 nhà 10 trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tài chính:

–         Hội thảo không thu phí tham dự.

–         Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia hội thảo do các đại biểu tự trang trải.

–         Đại biểu tham dự có nhu cầu nghỉ tại nhà khách của trường trong thời gian hội thảo được Ban Tổ chức trợ giúp việc đăng ký.

Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ với:

–         Trần Trọng Nguyên, Khoa Toán kinh tế, trường ĐH KTQD,
207, Giải Phóng, Hà Nội; Phone: 0912142282, Email: nguyenttc@ gmail.com

–         Nguyễn Phương Lan, Khoa Toán kinh tế, trường ĐH KTQD,
207, Giải Phóng, Hà Nội; Phone: 04-36283007, Email: ktoankte@neu.edu.vn

T/M Ban tổ chức

(đã ký)

TS. Ngô  Văn Thứ