Hội thảo khoa học quốc gia 11/5/2013

(Chủ nhật, 12 Tháng 5 2013 01:10)
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG KINH TẾ – XÃ HỘI

Thời gian: 8h30 – 11h45 ngày 11 / 5 / 2013
Địa điểm: Phòng Hội thảo Gác 2  Nhà 10 ĐHKTQD
Tổ chức: Đại học Kinh tế Quốc dân

Hội thảo đã đón hơn 100 khách mời đến từ nhiều Trường, Học viện có đào tạo Toán kinh tế
Hội thảo đã lần lượt nghe tham luận của các đại biểu báo cáo và thảo luận của các tác giả, các đại biểu:
Phiên 1: Chủ tọa: GS. Trần Thọ Đạt, GS. Nguyễn Quang Dong, PGS. Ngô Văn Thứ
1. PGS. Ngô Văn Thứ – Trưởng khoa Toán kinh tế – ĐHKTQD
2. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Trưởng Bộ môn Toán cơ bản – ĐHKTQD
3. ThS. Ngô Sỹ Hùng – Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế – ĐH Kinh tế – ĐH Huế
4. ThS. Phạm Ngọc Toàn – PGĐ Trung tâm Phân tích – Bộ LĐTB&XH
5. Thảo luận: của GS. Huỳnh Hữu Tuệ, GS. Nguyễn Quang Dong, thầy Quý, GS. Trần Túc, GS. Hoàng Văn Khoan, GS. Trần Thọ Đạt
6. ThS. Bùi Dương Hải – Phó trưởng BM Toán kinh tế – ĐHKTQD
7. PGS. Hoàng Yến – khoa Kinh tế học – ĐHKTQD

Phiên 2. Chủ tọa: GS. Trần Thọ Đạt, PGS. Ngô Văn Thứ, PGS. Nguyễn Thị Minh
8. ThS. Trần Thị Tuấn Anh – Khoa Toán-Thống kê – ĐH Kinh tế TP.HCM
9. GS. Huỳnh Hữu Tuệ
10. PGS. Nguyễn Thị Minh – Trưởng BM Toán kinh tế – ĐHKTQD
11. ThS. Phạm Thị Hồng Thắm – BM Toán tài chính – ĐHKTQD
12. Thảo luận: PGS. Nguyễn Cao Văn, TS. Nguyễn Đình Thục

GS. Trần Thọ Đạt tổng kết

Các bài tham luận: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Các hình ảnh

Quang cảnh phòng Hội thảo

alt

alt

 

Chủ tọa Phiên 1: GS. Nguyễn Quang Dong – GS. Trần Thọ Đạt – PGS. Ngô Văn Thứ

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân khai mạc

PGS. Ngô Văn Thứ, Trưởng khoa Toán kinh tế trình bày

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Bộ môn Toán kinh tế – ĐHKTQD trình bày

ThS. Ngô Sỹ Hùng – ĐH Kinh tế TP.HCM trình bày

ThS. Phạm Ngọc Toàn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày

GS. Huỳnh Hữu Tuệ thảo luận

GS. Trần Túc – Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế

PGS. Hoàng Văn Khoan – nguyên Trưởng khoa Toán kinh tế – thảo luận

PGS. Hoàng Yến

Chủ tọa Phiên 2

 

ThS. Trần Thị Tuấn Anh – ĐH Kinh tế TP.HCM

GS. Huỳnh Hữu Tuệ trình bày

PGS. Nguyễn Thị Minh trình bày

ThS. Phạm Thị Hồng Thắm trình bày

TS. Nguyễn Đình Thục – ĐH Quy Nhơn

GS. Trần Thọ Đạt tổng kết

Chụp ảnh kỉ niệm