Hội thảo “Tài chính định lượng và các vấn đề có liên quan”

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Tài chính – Marketing (TP.HCM)

Thời gian: ngày 24/5/2015

Địa điểm: Hội trường 506 B, Số 2C đường Phổ Quang, Phường 2 Quận Tân Bình, TP.HCM.