Họp Các thầy cô giảng Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

Để thực hiện triển khai giảng học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán trong học kỳ mới, Bộ môn Toán kinh tế mời các thầy cô giảng học phần tham gia buổi họp.

 

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu 29/7/2016
Địa điểm: Văn phòng khoa

 

Nội dung: xem xét phương thức giới thiệu, thời gian, thời lượng, đánh giá đối với học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán, đưa phần thực hành Excel vào nội dung học tập của sinh viên chính quy.

 

Các thầy cô vào Thông tin nội bộ, bài viết TẠI ĐÂY để tham khảo bản dự thảo.

 

Khi giảng dạy học phần, các thầy cô hướng dẫn sinh viên vào đọc bài viết "Hướng dẫn giảng dạy và học tập học phần" tại web khoa (khi đó sẽ được đưa ra công khai), trong đó có các liên kết đến các tài liệu sau:

1. Đề cương chi tiết học phần đã được Hiệu trưởng phê duyệt

2. Hướng dẫn nội dung giảng dạy (các phần tự đọc, đọc thêm)

3. Bảng số và công thức cơ bản

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Excel và số liệu đi kèm

5. Slide mẫu (đang thực hiện, dự trù sẽ hoàn thành trước 1/8/2016)

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.