Họp Công đoàn khoa năm 2016 (8/12/2016)

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Năm 8/12/2016

Địa điểm: Văn phòng khoa

Thành viên: Thành viên Công đoàn

Chủ trì:

 

Cuối cuộc họp đã đề cử các thành viên của Khoa tham gia Đại hội công đoàn trường

– Nguyễn Thị Minh – trưởng khoa

– Lê Đức Hoàng – Chủ tịch công đoàn khoa

– Phan Thị Minh – Phó chủ tịch công đoàn

– Nguyễn Mạnh Thế 

– Hoàng Đức Mạnh

– Tống Thành Trung

– Bùi Quốc Hoàn

– Cao Xuân Hòa

– Nguyễn Mai Quyên

– Bùi Dương Hải