Họp cuối năm Bộ môn Toán Kinh tế (31.12.2021)

Vào 14h00 chiều ngày Thứ Sáu, 31 tháng 12 năm 2021 đã diễn ra buổi họp của Bộ môn Toán Kinh tế.

Hình thức: Online.

Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hưng, Trưởng Bộ môn.

Đầu cuộc họp, Bộ môn đã Tri ân PGS.TS. Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu. PGS. Nguyễn Thị Minh đã công tác tại khoa từ năm 1997, nguyên là Trưởng Bộ môn, nguyên Trưởng khoa.

PGS. Nguyễn Thị Minh đã chia sẻ những cảm nhận và mong muốn với Bộ môn, cũng như đón nhận những tình cảm từ các thầy cô.

Tiếp theo, Bộ môn đã họp về một số vấn đề:

 • Thông báo về cuộc họp của Trường về biên soạn Giáo trình Thống kê toán
 • Thông báo về Quyết định giao thực hiện sách Hướng dẫn học tập Xác suất Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh

Bộ môn thảo luận và thống nhất về phương thức, hình thức của cuốn sách Hướng dẫn.

 • Soạn thảo Latex với format thống nhất
 • Đọc các phần để thống nhất hình thức
 • Phân chia trách nhiệm:
  • Biến cố và xác suất: Cô Tú
  • Biến ngẫu nhiên rời rạc: Thầy Nhật
  • Biến ngẫu nhiên liên tục: Thầy Long
  • Mẫu ngẫu nhiên: Thầy Hoàng
  • Ước lượng
  • Kiểm định: Cô Thùy Trang
  • ANOVA và hồi quy: Thầy Hải
 • Thời hạn tiếp theo yêu cầu có sản phẩm hoàn thành lần 1 để họp Bộ môn: 15/5/2022

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30.

Chúc các thầy cô một năm mới thành công.