Họp Khoa cuối năm

Thứ 2 ngày 9/2 : 10h30,  tại Văn phòng Khoa. Kính mời các Thầy – Cô trong Khoa.

11h: Liên hoan tất niên tại Trung tâm dịch vụ. Trân trọng kính mời các Thầy – Cô đã nghỉ hưu, các Thầy Cô kiêm giảng, thỉnh giảng và các Thầy Cô trong Khoa.

Trưởng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.