Họp khoa Sơ kết học kỳ 1 (2015 – 2016) + Liên hoan cuối năm

Thông báo: Họp toàn khoa sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 – 2016.

 

Thời gian: 9h30 Thứ Ba ngày 26 / 1 / 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa

 

Liên hoan lúc 11h00 tại Trung tâm dịch vụ.

 

Văn phòng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.