Họp Khoa tổng kết năm (25.12.2020)

Vào chiều ngày Thứ Sáu, 25 tháng 12 năm 2020, đã diễn ra buổi họp Khoa kết thúc năm.

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, trưởng khoa

Thành viên: Giảng viên cán bộ trong khoa.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Mạnh Thế đã tóm lược các vấn đề

  • Tuyển sinh khóa 62 với 3 lớp
  • Chương trình đào tạo cập nhật
  • Giáo trình, đặc biệt giáo trình Giải tích do Bộ môn Toán cơ bản, và Giáo trình Lý thuyết Xác suất do bộ môn Toán kinh tế
  • Các vấn đề giảng dạy học tập khác

Định hướng cho năm tới

  • Học kỳ 2 với hai đợt, bắt đầu muộn
  • Tổ chức các hoạt động cho các lớp Tiếng Anh