Họp Khoa triển khai công việc cuối năm 2021 (15/10/2021)

Vào 14h00 ngày Thứ Sáu 15 tháng 10 năm 2021, đã diễn ra buổi họp Khoa.

Hình thức: Online

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa.

Các nội dung đã được trao đổi

1. Thông báo về nhân sự:

  • Cô Phạm Thị Nga đã thôi công tác tại Bộ môn Toán tài chính

2. Tình hình tuyển sinh K63.

  • Lớp DSEB K63: CVHT: cô Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Lớp Actuary K63: thầy Lê Đức Hoàng
  • Lớp Toán kinh tế K63: thầy Phạm Ngọc Hưng

3. Tình hình học viên Cao học K29 và NCS

4. Chuẩn bị cho Kiểm định ba chương trình đào tạo

5. Xây dựng Đề cương Chương trình đào tạo ngành Toán kinh tế

6. Đề án xây dựng Trường Khoa học và Công nghệ

7. Việc giảng học phần Khoa học dữ liệu trong KT và KD

Một số trao đổi thảo luận

  • TS. Nguyễn Quang Huy: v/v giảng dạy DSEB đại trà: chỉ khi đảm bảo đủ kiến thức Toán, Xác suất, Thống kê
  • TS. Phạm Ngọc Hưng: v/v xúc tiến đề cương; vấn đề đề án không có đơn vị nào mang tên Toán kinh tế dù có Ngành
  • GS.TS. Nguyễn Quang Dong: các vấn đề liên quan đến kiểm định theo chuẩn
  • TS. Hoàng Đức Mạnh: đào tạo
  • TS. Phạm Thị Hồng Thắm: một số vấn đề về chương trình Lyon