Họp Khoa và tri ân thầy Phạm Anh Tuấn (10.1.2024)

Vào sáng ngày Thứ Tư, 10 tháng 1 năm 2024, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức.

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa

Thành viên: Các giảng viên, cán bộ Khoa là đoàn viên công đoàn.

Nội dung chính: Họp đóng góp ý kiến ​​cho Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Trường ĐHKTQD và bầu thành viên tham dự Hội nghị cán bộ công chức của trường.

Cũng nhân dịp này, Khoa đã tri ân thầy Phạm Anh Tuấn nghỉ hưu theo chế độ. Thầy Phạm Anh Tuấn là giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, nguyên là Bí thư Chi bộ Khoa trong nhiều năm.

Một số hình ảnh