Họp mặt Cựu sinh viên khoa Toán kinh tế (21/5/2016)

Nhân dịp tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Kinh tế quốc dân, 48 năm thành lập khoa Toán kinh tế, theo lời mời từ Khoa Toán kinh tế, đại diện cựu sinh viên các khóa đã tham gia buổi gặp mặt.

 

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Bảy 21 / 5 /  2016.

Trong buổi gặp mặt, thay mặt Khoa Toán kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh đã phát biểu về mục đích cuộc gặp mặt:

– Gặp mặt đại diện các thế hệ cựu sinh viên khoa Toán kinh tế

– Tiến tới thành lập Ban liên lạc Chi hội cựu sinh viên khoa Toán kinh tế, thuộc Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Kinh tế quốc dân

– Thảo luận về việc tổ chức Gặp mặt nhân dịp 60 năm thành lập Trường và 48 năm thành lập Khoa, và tiến tới Kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa

– Phát động việc thành lập một Quỹ dành cho hoạt động của sinh viên khoa Toán kinh tế 

– Việc liên kết, trợ giúp giảng dạy học tập cho sinh viên khoa Toán kinh tế

 

Tiếp đó GS.TS. Nguyễn Quang Dong, nguyên Trưởng khoa, đồng thời là cựu sinh viên phát biểu.

Các đại diện cựu sinh viên phát biểu. Nhất trí tổ chức gặp mặt 48 năm cùng dịp tổ chức 60 năm thành lập Trường

Tiếp đó các đại diện đã đề cử một số thành viên trong Ban liên lạc: