Họp và sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán Kinh tế (20.8.2020)

Vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ môn Toán kinh tế tổ chức họp và sinh hoạt chuyên môn.

Hình thức: online, qua Team class.

Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hưng.

Các giảng viên tham gia: C.Minh, C.Tâm, C.Huyền, C.Phương, C.Ngọc, C.Thu Trang, C.Thùy Trang, T. Hải, T. Hoàng, T.Dương. T.Nhật, T.Long, T. Đức

Những nội dung chính:

1. Thảo luận về hình thức thi trong kỳ tới:

 • Thống nhất tiếp tục hình thức thi trên máy trong học kỳ tới với hai môn XSTK và KTL
 • Trắc nghiệm (nếu thi offline trên máy tính của trường)
 • Trắc nghiệm và điền số (nếu thi online)

2. Việc hỗ trợ quỹ Bộ môn từ giảng dạy các lớp tiếng Anh

3. Đăng ký biên soạn giáo trình:

3.1. Giáo trình Mô hình toán kinh tế

 • Các ý kiến từ thầy Lê Anh Đức
 • Ý kiến thầy Hải
 • Ý kiến cô Phương
 • Ý kiến cô Ngọc về liên quan với môn I/O
 • Kết luận: đồng ý đăng ký biên soạn mới

3.2. Giáo trình Xác suất thống kê

 • Ý kiến thầy Hải: cần thay đổi tên
 • Tên: Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế
 • Bổ sung chương, thay đổi tên chương, trình tự chương
 • Kết luận: đồng ý đăng ký biên soạn mới

3.3. Giáo trình Thống kê toán trong Kinh tế và Tài chính

 • Cấu trúc 12 chương
 • Chuẩn bị cho seminar chuyên sâu một số chương.