Họp về giảng dạy Kinh tế lượng – 5.1.2018

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 5.1.2018

 

Tham gia: GV: T.Phi, T.Hòa, Hải, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Mạnh, Thành, Tâm, Huyền, Phương, Thảo, Tú, Ngọc, Liên, Nga, Thắm, Thùy Trang, Thu Trang, Ánh

Các thảo luận

 

1. Các mục giảng dạy

Nói chung giữ nguyên nội dung đã có từ cuối năm trước: (TẠI ĐÂY)

Mục 2.3.3: Đa thức: trường hợp tương tác giữa các biến độc lập (định lượng)

Mục 3.4. Kiểm định khác: Wald: nhắc sinh viên khi có dùng thực hành

Mục 3.5. Sai số dự báo: nên nhắc so sánh các mô hìnhChuỗi thời gian:

    Với mô hình để dự báo: Sử dụng mô hình ngoại suy, nhắc đến tính dừng / không dừng trong dự báo chuỗi thời gian ở phần KTL2 (nếu sinh viên có lựa chọn học)

    Đánh giá tác động: mô hình KTL với các biến độc lập: hồi quy có thể không xét đến tính dừng, khi đã có các biến trễ

    Giả thiết tính dừng; giới thiệuHiện tượng Phương sai sai số thay đổi hay tự tương quan: Chỉ xét riêng: với điều kiện giả thiết khác được thỏa mãn.


 

– Không bắt buộc thực hành trên phòng máy.

 

2. V/v điểm đánh giá 20% và 70%

– Không thực hiện kiểm tra tập trung trên phòng máy

– GV chủ động đánh giá

– Nội dung kiểm tra đánh giá phải có đánh giá phần thực hành: Có thể kiểm tra thực hành trên lớp, bài tập lớn, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, hoặc kết hợp các hình thức

– Bài thi 70% tự luận, 90 phút.

 

3. Các tài liệu minh họa

– Mỗi giảng viên tìm 2 bài nghiên cứu có sử dụng kinh tế lượng để tập hợp làm ví dụ chung

– Nguồn các bài: 

+ Tạp chí tiếng Việt: Kinh tế phát triển, Phát triển kinh tế, Ngân hàng,….

+ Tạp chí tiếng Anh

+ Bài hội thảo khoa học

+ Chuyên đề thực tập, luận văn, luận án (chuyên ngành không phải Toán kinh tế, Toán tài chính)

+ Nghiên cứu khoa học đã công bố

– Yêu cầu mỗi bài: Có toàn văn, bản có thể in; GV có tóm tắt sơ bộ về mục tiêu, yếu tố, biến, dữ liệu, bảng kết quả, phân tích kết quả

– Hạn cuối bài số 1: 16h Thứ Sáu 12.1.2018

– Dữ liệu từ các nguồn

– Các bài được chia theo các lĩnh vực:

(1) Ngân hàng tài chính,

(2) Quản trị kinh doanh

(3) Kinh tế học (vĩ mô, vi mô, đầu tư, phát triển,…)

(4) Kinh tế xã hội khác (Y tế, giáo dục, tiếp cận vốn,…)

Sau khi có loạt bài thứ nhất sẽ tập hợp đánh giá và đặt yêu cầu về loạt bài thứ hai.

Phương thức gửi bài:

– Thư mục để tập hợp bài: GOOGDRIVER

– Điền đủ thông tin theo link sau: DANH MỤC TÀI LIỆU

– Tên file: Tên tác giả đầu tiên – năm – tên bài

VD: "Dan J. – The Dynamic of Firm and Industry Growth – 2001"

"Minh T. – The Effect of Key Factors on Economic Growth in Vietnam – 2015"