ISFA khóa 1 – Sơ kết giai đoạn 1

Chương trình liên kết đào tạo Đại học Lyon 1 và Đại hoc Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary)
Khóa 1

Tuyển sinh: tháng 9 năm 2007
Kết thúc thời gian học tại Việt Nam: tháng 6 năm 2009
Kết thúc thời gian học tại Cộng hòa Pháp: tháng 12 năm 2010

Khóa 1 có 9 học viên, kết thúc thời gian học tại Việt Nam, kết quả học tập:

  1. Ngô Minh Thanh – bằng Giỏi
  2. Phạm Thị Hồng Thắm – bằng Giỏi
  3. Trang Thu Hương – bằng Giỏi
  4. Lê Văn Đạt – bằng Giỏi
  5. Phạm Đỗ Quyên – bằng Khá
  6. Khúc Hoàng Tuyết Hương – bằng Khá
  7. Nguyễn Xuân Huy – bằng Khá
  8. Đinh Xuân Hải – bằng Khá
  9. Nguyễn Đoàn Tùng – bằng Khá

Tám học viên tiếp tục giai đoạn 2 đào tạo tại Lyon, Cộng hòa Pháp, bắt đầu vào ngày 14/9/2009.
Riêng học viên Đinh Xuân Hải chuyển sang du học tại Anh quốc.

Một vài hình ảnh

Lễ khai giảng

TS. Nguyễn Quang Dong, Giám đốc dự án phát biểu

alt

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-François Girault phát biểu

alt

Các học viên khóa 1 và các quý khách

alt

Lễ trao bằng Cử nhân khóa 1

alt

alt