ISFA khóa 3 – Kết quả tuyển sinh

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ISFA KHÓA 3
(Đợt thi 6,7 / 9 / 2011)
No Names M1
(40)
M2A (20) M2B (20) W.Eng (20) V.Eng (20) Interv. (40) Total (160) Final Result
1 Vu Tuan Anh 22 9 8.5 15 16 32 103 Pass
2 Ha Thi Phuong Anh 28 17 14 14.3 15 32 120 Pass
3 Ha Thuc Dat 21 8 9 14.6 17 36 106 Pass
4 Nguyen Dang Diep 26 15 8 13.7 15 28 106 Pass
5 Hoang Anh Giang 26.5 12 6.5 13.4 8 18 84.4 Pass
6 Do Ngoc Ha 26.5 17 10 15 14 30 113 Pass
7 Nguyen Quoc Hoan 20.5 5 1 12       Fail
8 Ngo Duc Hoang Lan 23.5 18 3.5 15.5 16 36 113 Pass
9 Mai Van Minh 22.5 15 6 14 13 34 105 Pass
10 Truong Hong Nhung 13.5 10 2 12.5       Fail
11 Nguyen Minh Phuong 21.5 13 5 11.3 15 34 99.8 Pass
12 Do Xuan Quang 25 19 8 14 15 32 113 Pass
13 Pham Thi Quyen               No
14 Nguyen Anh Tam 28.5 18 14 13.4 11 30 115 Pass
15 Nguyen Duy Tung 26.5 16 4 14 9 18 87.5 Pass
16 Khong Duc Tho 17 13 6 12.5 15 30 93.5 Pass
17 Nguyen Quang Trung 26.5 10 7 15.5 13 28 100 Pass
18 Vu Ha Vi 16 16 2 15 14 30 93 Pass
 

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển nộp các văn bản sau:
– Giấy xác nhận đã hoàn thành 2 năm đầu Đại học + Bảng điểm 2 năm đầu Đại học (với thí sinh chưa tốt nghiệp ĐH)
– Bằng Tốt nghiệp Đại học (với thí sinh đã tốt nghiệp ĐH).Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ chị Lan.