ISFA khóa 3 – Kết thúc giai đoạn 1

Danh sách lớp ISFA khóa 3 tiếp tục học tại Pháp

 

TT Họ tên
Email
Du học  
1 Vũ Tuấn Anh
vutuananh91@gmail.com
Pháp  
2 Hà Thị Phương Anh
anh.mfc.neu@gmail.com
Pháp  
3 Hà Thúc Đạt
dat_hathuc@yahoo.com
Pháp  
4 Nguyễn Đăng Điệp
nguyendangdiep91@gmail.com
Pháp  
5 Hoàng Anh Giang
hoanggiangtkt@gmail.com
Pháp  
6 Đỗ Ngọc Hà
hado0601@gmail.com
Pháp  
7 Ngô Đức Hoàng Lân
goldunicorn1991@yahoo.com
Pháp  
8 Nguyễn Minh Phương
nguyenminhphuong2212@yahoo.com
Pháp  
9 Đỗ Xuân Quang
quangdx91@gmail.com
Pháp  
10 Nguyễn Anh Tâm
anhtamct@gmail.com
Pháp  
11 Khổng Đức Thọ
thokd15@gmail.com
Pháp  
12 Nguyễn Quang Trung
quangtrungno4@gmail.com
Pháp  
13 Nguyễn Duy Tùng
duytung.uct@gmail.com
Anh