ISFA khóa 3 – Ôn thi tuyển sinh

(Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 00:00)

Lịch ôn thi tuyển sinh Định phí Bảo hiểm và Tài chính khóa 3, năm 2011Thời gian:  Sáng từ 7h30 đến 10h

Chiều từ 14h00 đến 16h30

Địa điểm: D2- Phòng 103

DS (8 buổi): Đại số (Cô Lan) O904194222

GT( 12 buổi): Giải tích (Thầy Nguyên) O912142282

A (15 buổi): Tiếng Anh (Cô Giang) O912205670

IQ (3 buổi): Bố trí sau (Thầy Thứ) O903201788

Cán bộ quản lý lớp: Nguyễn Phương Lan (O912319386; 0436283007- giờ hành chính)

 

  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7
Sáng   DS   DS   A  
Chiều GT GT GT        
 
  18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7
Sáng   DS   DS   A  
Chiều              
 
  25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7
Sáng   DS   DS   A  
Chiều GT   GT   GT    
 
  1/8* 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8
Sáng   DS   DS   A  
Chiều GT   GT   GT    
 
  8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8
Sáng A A A        
Chiều       GT GT GT  
 
  15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8
Sáng A A A A A A  
Chiều              

 Ghi chú:

–         Từ 1/8 có thể thay đổi phòng học (xin báo sau)

–         Nếu cần thay đổi lịch học cho phù hợp hơn thì người quản lý sẽ thống nhất với Giảng viên và học viên sau.
Buổi học đầu tiên sẽ dành 30 phút sau giờ giảng để trao đổi.

–         Giảng viên sẽ hướng dẫn tìm và sử dụng tài liệu học tập.