ISFA khóa 3 – Thông tin dự thi

LỊCH THI DỰ KIẾN

(Có thể thay đổi – Nếu thay đổi sẽ thông báo trên mạng và liên hệ qua điện thoại/email)

Ngày 6/9 – Thứ Ba: thi TOÁN, Sáng + Chiều)
Ngày 7/9 – Thứ Tư: thi TIẾNG ANH, buổi Chiều, xét sơ tuyển vòng 1
Ngày 8/9 – Thứ Năm: Phỏng vấn, Sáng + Chiều

Để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đề nghị các Thí sinh đăng ký gửi thư theo mẫu sau:

Địa chỉ nhận: nplantkt@neu.edu.vn
Tiêu đề thư: Đăng ký thi ISFA khóa 3 + Họ tên
Nội dung thư:
1. Họ và tên
2. Ngày tháng năm sinh
3. Đang là: (Sinh viên năm thứ mấy, đã tốt nghiệp) + Trường đang (đã) học
4. Điện thoại liên hệ
5. Địa chỉ email thường dùng nhất

Trường hợp cần thêm thông tin và cần xác nhận thư đã đến đúng, vui lòng gọi điện thoại chị Lan, di động 0912.319386, cố định: 04.36283007 (trong giờ hành chính).

Ban điều hành chương trình.