ISFA và chương trình đào tạo Actuary

Học viện Khoa học Tài chính và Bảo hiểm – ISFA (Institut de Science Financiere et d'Assurances), trực thuộc Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, là cơ sở thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Actuary (Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro) giữa Trường đại học KTQD và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 của Cộng hòa Pháp.

 

GIỚI THIỆU VỀ ISFA 

 

Thành lập từ năm 1930, ISFA là cơ ở đầu tiên đào tạo, cấp bằng về Actuary ở Cộng hòa Pháp.
Đến nay ở Pháp có khoảng hơn 3000 người đã được đào tạo về Actuary.
ISFA là thành viên Hiệp hội đào tạo Định phí viên Pháp, thành viên của Hiệp hội Actuary quốc tế (IAA).

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Đào tạo các chuyên gia về quản lý rủi ro có kiến thức tốt về Toán học, lý thuyết xác suất, thống kê, lý thuyết rủi ro, về pháp luật… Với các kiến thức này, họ có thể quản lý một cách tốt nhất quá trình phát triển có tính chất ngẫu nhiên của môi trường kinh tế thông qua thiết kế, quản lý, định giá các sản phẩm bảo hiểm và tài chính, thiết lập các kế hoạch chiến lược, phân tích và đầu tư tài chính.

 

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, tại các ngân hàng và công ty quản lý quỹ, các công ty tư vấn, trong các tổ chức Chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như giảng viên các Trường Đại học. Công việc chính của actuary bao gồm:

 

– Xây dựng sản phẩm bảo hiểm, tài chính thông qua việc tính toán và phân tích lợi nhuận cũng như những rủi ro liên quan đến sản phẩm;

 

– Tính toán dự phòng cho từng hợp đồng, sản phẩm;

 

– Xây dựng chiến lược cho các công ty thông qua việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh sản phẩm;

 

– Quản lý tài khoản có và nợ, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư tài chính của công ty;

 

– Phát triển các chương trình an sinh xã hội, thiết lập các quy chế, luật pháp và giám sát việc thực hiện của các công ty trong việc tuân thủ các luật lệ;

 

– Kiểm toán…

 

Chuyên gia Actuary có thể giữ các chức vụ quan trọng trong các công ty như trưởng phòng quản trị rủi ro, giám đốc tài chính, giám đốc kỹ thuật, hay tổng giám đốc.

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

Chương trình đào tạo:

Đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1. Người học là học viên chính thức của học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1.  

Thời gian đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo gồm hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Đào tạo cấp bằng cử nhân quốc gia của Pháp.

            Thời gian: 1 năm chia thành 2 học kỳ.

            Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

– Giai đoạn 2: Đào tạo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Actuary.

            Năm thứ nhất chương trình thạc sỹ

                      Thời gian: 1 năm chia thành 2 học kỳ.

                      Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

            Năm thứ hai chương trình thạc sỹ và thực tập tại Pháp

                      Thời gian: 1,5 năm (1 năm học và 6 tháng thực tập).

                      Địa điểm: Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp.


 

Đối tượng tuyển sinh: 

–          Sinh viên đã hoàn thành tối thiểu chương trình đại học năm thứ 2 (hoàn thành giai đoạn đại cương), có đầu vào đại học xét tuyển từ các tổ hợp có môn Toán;

–          Người đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có đầu vào từ các khối có môn Toán.

Quy mô tuyển sinh: 15 – 20 học viên.

Hình thức thi tuyển:

Thí sinh phải qua kỳ thi tuyển của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1.

 

Các môn thi: Toán (Đại số, Giải tích, IQ) và Tiếng AnhCấu trúc thi tuyển TẠI ĐÂY

–          Thời gian thi tuyển: cuối tháng 8 năm 2019.

–          Tổ chức ôn tập: theo yêu cầu của ứng viên, dự kiến từ đầu tháng 7 năm 2019.

 

Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 

Giảng viên: được tuyển chọn từ các trường Đại học, Viện Khoa học ở Việt nam, Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 và Học viện Công nghệ CNAM, Cộng hòa Pháp.

 

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: 

– Tại Việt Nam: Tiếng Anh

– Tại Pháp: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

 

VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Bằng cử nhân: Sau khi hoàn thành 1 năm học trong nước, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Cử nhân Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Toán học (Le diplôme deLICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention MATHEMATIQUES) và đủ điều kiện chuyển tiếp giai đoạn 2 chương trình liên kết. 

Bằng thạc sỹ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Thạc sỹ Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Định phí bảo hiểm và Tài chính (Le diplôme de MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention SCIENCES ACTUARIELLE ET FINANCIÈRE).

Chứng chỉ Định phí viên: Sau khi có bằng thạc sỹ, học viên có cơ hội được cấp chứng chỉ Định phí viên (DIPLOME D'ACTUAIRE) và trở thành thành viên của hiệp hội Actuary của Pháp (Institut des Actuaires Francais) và Hiệp hội Actuary viên quốc tế (International Actuarial Association).

 

TỔ CHỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

1. GS.TS. Nguyễn Quang Dong, Trưởng ban điều hành chương trình
2. TS. Nguyễn Mạnh Thế, Ủy viên thường trực, phụ trách Sư phạm
3. ThS. Phạm Thị Hồng Thắm, Thư ký, Phụ trách Điều phối